“BIORÓŻNORODNOŚĆ BOGACTWEM GMINY GŁUCHOŁAZY, GMINY NYSA, GMINY PRUDNIK I POWIATU PRUDNICKIEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 – OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ POWIATU PRUDNICKIEGO W MIEJSCOWOŚCI GŁOGÓWEK”

Jedna z naszych obecnych realizacji trwa. Jest to rekultywacja starego parku przy Zespole Szkół w Głogówku położonego przy ul. Powstańców 34. Obszar parku to ok 5440 m2. Jeszcze do końca zeszłego roku dominowała tam nieuporządkowana zieleń z ciągami pieszymi w bardzo złym stanie technicznym, zdewastowana i zaniedbana. W parku brakowało oświetlenia oraz systemu nawadniającego. Oprócz samego parku do naszych prac należała również rewitalizacja frontowej, reprezentacyjnej części działki przed gmachem budynku.

GŁÓWNY CEL PROJEKTU:

Stworzenie parku – obszaru ochrony różnorodności biologicznej, poprzez wykorzystanie zasobów przyrodniczych oraz dostosowanie standardu zamierzenia do współczesnych wymagań oraz stworzenie obszaru o niebanalnym charakterze, funkcjonalnego i przyjaznego odbiorcom w różnym wieku, wyposażonego w urządzenia i instalacje, które umożliwiać będą komfortowe z niego korzystanie. Obszar ochrony różnorodności biologicznej pozwoli na prowadzenie edukacji ekologicznej i przyrodniczej oraz podjęcie działań z zakresu budowania świadomości społecznej wraz z promocją różnorodności biologicznej regionu.

ZIELEŃ ISTNIEJĄCA

Dominującym gatunkiem tworzącym zadrzewienie jest klon zwyczajny (Acer platanoides ) na równi z grabem pospolitym (Carpinus betulus). Występujący na omawianym obszarze grab pospolity jest cennym gatunkiem biocenotycznym charakterystycznym dla żyznych siedlisk. Klon zwyczajny powinno się wprowadzić jako gatunek biocenotyczny o charakterze domieszkowym ze względu na jego bardzo dobrą kondycję zdrowotną. Na całym terenie występuje 6 drzew, które planuje się objąć ochroną jako pomniki przyrody ożywionej. Należą do nich 4 graby, klon jawor oraz klon zwyczajny. Równie cenne wartości przyrodnicze posiadają dwa okazałe dęby szypułkowe odmiany kolumnowej, które za kilka lat osiągną wymiary klasyfikujące je jako drzewa pomnikowe. Na terenie parku występuje też bogata fauna.

NASZ ZAKRES PRAC:

SKWERY – Strefa do rekultywacji obejmuje teren przed budynkiem szkoły o łącznej powierzchni 300 m2. Projekt uwzględnił przebudowę oraz remont istniejących skwerów oraz obsadzenie ich bylinami dobrze rosnącymi na stanowiskach słonecznych oraz tolerancyjnymi w stosunku do ilości wody. Byli zróżnicowane kolorystycznie oraz pod kątem pokroju. I TUTAJ ZAPLANOWALIŚMY COŚ WYJĄTKOWEGO 😉 POZOSTAJE NAM TYLKO CZEKAĆ AŻ POSADZONE ROŚLINY ZACZNĄ SIĘ POJAWIAĆ 🙂

PARK – Projekt rekultywacji parku obejmował utworzenie nowych ścieżek o nawierzchni żwirowo – gliniastej, zabiegi pielęgnacyjne istniejącego drzewostanu (24 drzewa) wraz z jednoczesnym usunięciem 13 drzew obumarłych. W ramach zagospodarowania terenu parku utworzono drewnianą wiatę oraz skalniaki (ok. 105 m2 każdy) ograniczonych siatkami gambionowymi oraz ławkami. Z uwagi na występowanie na tym terenie nietoperzy zaleca się obsadzenie skalniaków roślinami mocno pachnącymi i wabiącymi owady również nocą: (np. wiesiołek, wiciokrzew, lepnica, cykoria, wierzbownica, wieczornik czy floks. Ponadto uwzględniono rośliny dostarczające ponadprzeciętną ilość pyłków i nektaru (np. nagietek lekarski, chaber bławatek, nachyłek lancetowy, ostróżeczka polna, jeżówka purpurowa, len zwyczajny, wiesiołek, rudbekia, aksamitka wzniesiona, nasturcja karłowa.

Oprócz projektu i przygotowania zestawienia roślin do zakresu naszych prac należało:

  • niwelacja terenu
  • projekt i instalacja systemu nawadniającego
  • uprawa gleby
  • wykonanie trawników z siewu (łączenie 4000 m2)
  • przygotowanie terenu pod nasadzenia
  • wykonanie nasadzeń oraz ściółkowanie

Jak wygląda zaraz po zakończeniu rewitalizacji?

 

Kilka zdjęć z budowy:

Zielona Przestrzeń