ETAPY WSPÓŁPRACY

WSTĘPNA WYCENA

Wypełnij: FORMULARZ WSTĘPNEJ WYCENY

Uzupełniony formularz prosimy przesłać na adres mailowy: projekty@zielonaprzestrzen.pl

WIZJA LOKALNA

Wizja lokalna, podczas której rozmawiamy z Klientem o jego preferencjach, stylistyce ogrodu oraz możliwych rozwiązaniach. Na tym etapie sporządzamy również inwentaryzację terenu oraz inwentaryzację istniejącej szaty roślinnej na działce.

 

PROJEKT KONCEPCYJNY

Dwie propozycje zagospodarowania terenu w formie rzutów oraz wizualizacji 3D z rozmieszczeniem proponowanych nawierzchni utwardzonych, elementów komunikacji, rabat z roślinami ozdobnymi, trawników, elementów tzw. małej architektury.

 

PROJEKT WYKONAWCZY

Sporządzenie pełnej dokumentacji projektowej obejmującej projekt techniczny, dobór roślin, dobór materiałów, projekt oświetlenia oraz projekt systemu nawadniającego. Do dokumentacji technicznej dołączone są również wizualizacje 3D.

 

REALIZACJA

Na podstawie sporządzonego projektu wykonawczego przygotowujemy szczegółowy kosztorys inwestorski wraz z harmonogramem prac. Następnym etapem jest kompleksowa realizacja projektu obejmująca pełen zakres prac od przygotowania terenu, wykonania nawierzchni utwardzonych, ogrodzeń, instalacji, po aranżację zieleni.