INSPEKTOR NADZORU TERENÓW ZIELENI

ZAKRES OBOWIĄZKÓW NA BUDOWIE

NADZORY NA BUDOWIE

POWIERZ SWOJĄ BUDOWĘ SPECJALISTOM

ROLA INSPEKTORA NADZORU TERENÓW ZIELENI

Inspektor nadzoru terenów zieleni jest współodpowiedzialny za cykl budowy, reprezentuje i wspomaga interesy Inwestora na budowie. Funkcję inspektora nadzoru terenów zieleni może pełnić jedynie osoba posiadająca odpowiednią wiedzę techniczną. Doświadczony inspektor nadzoru terenów zieleni może pomóc uniknąć problemów pojawiających się na budowie oraz ponoszenia dodatkowych lub zbyt wysokich kosztów inwestycji, a także problemów pojawiających się w okresie gwarancyjnym. Inspektor nadzoru terenów zieleni ma prawo nadzorować prace kierownika budowy oraz wykonawcy robót w czasie całego procesu budowlanego. Już sama jego obecność na budowie mobilizuje wykonawców do większej dbałości o jakość wykonywanych prac. Jaki zakres uprawnień posiada Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni? 

 • kontrola zgodności wykonawstwa z dokumentacją projektową
 • kontrola jakości materiału szkółkarskiego (roślinnego)
 • kontrola zgodności oraz zdrowotności gatunków
 • kontrola inwentaryzacji dendrologicznych
 • kontrola sposobu zabezpieczania drzew na placach budowy
 • wskazywanie drzew przeznaczonych do pielęgnacji, wycinki oraz przesadzenia
 • ocena prawidłowości wykonywania robót w zakresie wykonywania nasadzeń kompensacyjnych
 • ocena prawidłowości wykonywania robót w zakresie pielęgnacji terenów zieleni
 • ocena prawidłowości technologii i wykonywania prac w zakresie budowy terenów zieleni
 • prowadzenie wpisów w dziennku budowy – zaleceń i uwag dotyczących realizacji zieleni,
 • udział w odbiorach: częściowym i końcowym
 • doradztwo dla inwestora związane z terenami zieleni
 • potwierdzanie konieczności wykonania dodatkowych prac w zakresie zieleni

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z ZATRUDNIENIA INTZ

 • reprezentuje i chroni interesy Inwestora
 • ponosi pełną odpowiedzialność za podejmowane decyzje
 • na bieżąco doradza na budowie
 • kontroluje jakość procesu budowlanego w zakresie zieleni
 • pozwoli uniknąć błędów na budowie
 • rzetelnie i uczciwie oceni roboty wykonane przez wykonawcę oraz zastosowane materiały
 • pozwoli zaoszczędzić nerwów związanych z nierzetelnymi fachowcami na budowie
 • skontroluje koszty realizacji, uchroni przed nadużyciami i naciąganiem przez wykonawcę inwestycji

ZAINTERESOWANY WSPÓŁPRACĄ?

Zielona Przestrzeń

Budynek Botanica Residence

ul. Sienkiewicza 34a p.II lok. II

50-335 Wrocław

info@zielonaprzestrzen.pl

projekty@zielonaprzestrzen.pl

OFERTA

Projektujemy i zakładamy ogrody. Montujemy i serwisujemy systemy nawadniające.

OBSZAR DZIAŁANIA

Działamy głównie na terenie województw Dolnośląskiego, Opolskiego i Śląskiego.

Usługi projektowania i zakładania ogrodów oferujemy między innymi w takich miastach jak Wrocław i Opole.