CERTYFIKOWANY INSPEKTOR DRZEW

SPRAWDŹ, W CZYM MOŻE CI POMÓC

INSPEKTOR NADZORU TERENÓW ZIELENI

ZAKRES OBOWIĄZKÓW NA BUDOWIE

NADZORY NA BUDOWIE

POWIERZ SWOJĄ BUDOWĘ SPECJALISTOM

CERTYFIKOWANY INSPEKTOR DRZEW

Certyfikowany Inspektor Drzew ocenia stan oraz kondycję drzewa. Przeprowadza samodzielną analizę stanu i stabilności drzew rosnących pojedynczo lub w grupie, diagnozuje choroby, zaleca oraz nadzoruje odpowiednie zabiegi pielęgnacyjne, które często przeprowadzane są bez odpowiedniej wiedzy, narażając tym samym zdrowe drzewa na uszkodzenia i zniszczenia.

Inspekcja drzew obejmuje znaczny zakres wiedzy i czynności niezbędnych do oceny stanu drzewa, wykrycia zagrożeń dla drzewa oraz dla otoczenia, ustalenie potencjalnych przyczyn tych zagrożeń i podjęcie decyzji o dalszych działaniach w tym wskazaniach dla diagnostyki specjalistycznej. Te kompetencje obejmują również ocenę drzew z uwzględnieniem ich rodzaju, gatunku oraz historii drzewa oraz jego cech osobniczych – fazy rozwoju, a także związane z waloryzacją przyrodniczą oraz wyceną wartości drzew. Konieczne w inspekcji drzew jest posiadanie wiedzy i umiejętności niezbędnych dla wykrycia głównych zagrożeń dla drzewa – w tym szczególnie grzybów wpływających na stabilność i stan zdrowotny drzew.

INSPEKTOR NADZORU TERENÓW ZIELENI

Inspektor nadzoru terenów zieleni jest współodpowiedzialny za cykl budowy, reprezentuje i wspomaga interesy Inwestora na budowie. Funkcję inspektora nadzoru terenów zieleni może pełnić jedynie osoba posiadająca odpowiednią wiedzę techniczną. Doświadczony inspektor nadzoru terenów zieleni może pomóc uniknąć problemów pojawiających się na budowie oraz ponoszenia dodatkowych lub zbyt wysokich kosztów inwestycji, a także problemów pojawiających się w okresie gwarancyjnym. Inspektor nadzoru terenów zieleni ma prawo nadzorować prace kierownika budowy oraz wykonawcy robót w czasie całego procesu budowlanego. Już sama jego obecność na budowie mobilizuje wykonawców do większej dbałości o jakość wykonywanych prac. Jaki zakres uprawnień posiada Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni? 

 • kontrola zgodności wykonawstwa z dokumentacją projektową
 • kontrola jakości materiału szkółkarskiego (roślinnego)
 • kontrola zgodności oraz zdrowotności gatunków
 • kontrola inwentaryzacji dendrologicznych
 • kontrola sposobu zabezpieczania drzew na placach budowy
 • wskazywanie drzew przeznaczonych do pielęgnacji, wycinki oraz przesadzenia
 • ocena prawidłowości wykonywania robót w zakresie wykonywania nasadzeń kompensacyjnych
 • ocena prawidłowości wykonywania robót w zakresie pielęgnacji terenów zieleni
 • ocena prawidłowości technologii i wykonywania prac w zakresie budowy terenów zieleni
 • prowadzenie wpisów w dziennku budowy – zaleceń i uwag dotyczących realizacji zieleni,
 • udział w odbiorach: częściowym i końcowym
 • doradztwo dla inwestora związane z terenami zieleni
 • potwierdzanie konieczności wykonania dodatkowych prac w zakresie zieleni

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z ZATRUDNIENIA INTZ

 • reprezentuje i chroni interesy Inwestora
 • ponosi pełną odpowiedzialność za podejmowane decyzje
 • na bieżąco doradza na budowie
 • kontroluje jakość procesu budowlanego w zakresie zieleni
 • pozwoli uniknąć błędów na budowie
 • rzetelnie i uczciwie oceni roboty wykonane przez wykonawcę oraz zastosowane materiały
 • pozwoli zaoszczędzić nerwów związanych z nierzetelnymi fachowcami na budowie
 • skontroluje koszty realizacji, uchroni przed nadużyciami i naciąganiem przez wykonawcę inwestycji

ZAINTERESOWANY WSPÓŁPRACĄ?