PROJEKT  I REALIZACJA Zielona Przestrzeń
LOKALIZACJA Moszczanka, woj. opolskie
POWIERZCHNIA 1500 mkw
INWESTOR Prywatny
ELEMENTY: kompleksowy projekt z doborem roślin, oświetlenie, nawodnienie, nasadzenia, palenisko

Zdjęcia przed metamorfozą: