REALIZACJA Zielona Przestrzeń
LOKALIZACJA Zielona Góra
POWIERZCHNIA 10 000 mkw
INWESTOR Prywatny
ELEMENTY: niwelacja terenu, prace ziemne, instalacja odprowadzenia wody deszczowej, instalacja automatycznego systemu nawadniania, instalacja oświetlenia w ogrodzie, wykonanie ścieżek komunikacyjnych oraz podjazdu (grysy, ścieżki kamienne), wykonanie drewnianych tarasów oraz ścieżek (modrzew syberyjski), wykonanie elewacji drewnianych (modrzew syberyjski), zabudowa i montaż strefy spa (sauna zewnętrzna + jacuzzi), sadzenie roślin, ściółkowanie rabat, trawnik z rolki, łąka kwietna.