Jedna z ciekawszych realizacji w tym roku ruszyła!

Jakiś czas temu Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego zaprosił nas do współpracy przy zaprojektowaniu i wybudowaniu wąwozu ze ścianami wodnymi. Wąwóz miał stać się miejscem dla roślin zagrożonych, występujących u podnóży skał oraz w  kserotermicznych murawach górskich. Oprócz ściśle wytyczonych gatunków roślin w wąwozie miały pojawić się poszczególne rodzaje skał: serpentynit, granit, wapień oraz bazalt. Przestrzeń, która została dla nas wytyczona to obszar ok 120 m2, którą chcieliśmy jak najlepiej wykorzystać. W tym celu celu zaprojektowaliśmy krętą ścieżkę na kształt wąwozów występujących w naturze aby jak stworzyć jak najwięcej stanowisk eksponujących skały i gatunki roślin.

Schemat funkcjonalny projektowanego wąwozu:

Przestrzeń, w której zbudujemy wąwóz:

Prace ruszyły i niebawem będziecie mogli obejrzeć efekt naszej pracy, w tym miejscu:

źródło: www.google.com/maps/

STAY TUNED!
Zielona Przestrzeń