PRZYJAZD I INSTALACJA DOMKU MOBILNEGO

Tak wyglądał przyjazd i usytuowanie domku mobilnego na jednej z naszych realizacji. To już drugi tego typu domek (model JB HOMES Silver Moon), który sami stawialiśmy na działce Inwestorów. Jak to wszystko wyglądało w praktyce i co to za domek?

CZYM JEST DOMEK MOBILNY?

Domek mobilny jest sklasyfikowany wd. EN 13878:2003 jako Ruchomy Domek Kempingowy, czyli jako przewoźny pojazd kempingowy niespełniający wymagań pojazdu drogowego pod względem konstrukcji i użytkowania, lecz zachowujący zdolność do przemieszczania, jest przeznaczony do okresowego lub sezonowego zamieszkania o każdej porze roku, nie posiada jednak własnej jednostki napędowej więc trzeba go jakoś przetransportować na działkę.

Z CZEGO JEST WYKONANY TAKI DOMEK? 

Konstrukcję takiego domku w całości stanowi szkielet stalowy posadowiony na podstawie z dwiema sztywnymi osiami,  umożliwiającymi załadunek, rozładunek oraz ograniczone manewry w miejscu docelowego posadowienia. Do konstrukcji stalowej przytwierdzone są kolejne warstwy przegród, które szczelnie wypełnia
izolacja z piany otwarto komórkowej PUR. Ściany wewnętrzne domku zbudowane są z drewna konstrukcyjnego klasy C24. Domki te posiadają klasę 3. w klasyfikacji izolacji cieplnej i ogrzewania oraz klasę C w klasyfikacji konstrukcji ruchomych domków kempingowych.

MOBILNOŚĆ DOMKÓW

Zazwyczaj domki mobilne są  wyposażone w koła umieszczone na dwóch sztywnych osiach, które nie są przystosowane do skrętów. Maksymalna prędkość z jaką DM może być przemieszczany to 5 km/h. W wersji z osią skrętną występują dwie osie sztywne bliźniacze (modele JB Homes). Manewrowanie domkiem wyposażonym w oś skrętną nie różni się zasadniczo od manewrów wykonywanych przyczepą dwuosiową.

NO I TERAZ DO RZECZY – JAK TO PRZETRANSPORTOWAĆ NA DZIAŁKĘ?

Nowe domki są przygotowane do transportu. Mogą być fabrycznie zapakowane w folię na czas
transportu. Załadunku i rozładunku powinna dokonać przeszkolona i doświadczona ekipa fachowców, po rozładunku należy wykonać przegląd oraz przygotować protokół odbioru. Załadunek odbywa się za pomocą wciągarki zamontowanej na lawecie, rozładunek zaś przy pomocy ciągnika. Powierzchnia terenu, na którym chcemy posadowić domek powinna być utwardzona. Dodatkowo dojazd do punktu posadowienia powinien być wcześniej odpowiednio przygotowany (zrównany i utwardzony). Jeżeli warunki gruntowo-wodne nie pozwalają na transport kołowy nie wolno przeprowadzać rozładunku. Jeżeli pora roku wpływa na stan nawierzchni (silne opady deszczu) transport należy przeprowadzać w czasie trwania pory suchej lub podczas mrozów.

Budowa przed i po – domek mobilny całoroczny.

POSADOWIENIE DOMKU

Kiedy już rozładujemy domek należy go jak najszybciej wypoziomować. Domek należy podeprzeć w punktach wyznaczonych na podłużnicy. Do tego celu zalecamy użyć podpór regulowanych. Przed rozładowaniem trzeba jeszcze pamiętać o niwelacji terenu dookoła.  Zalecany maksymalny spadek gruntu to 3%. Jednak przy możliwości rozładunku DM z wykorzystaniem dźwigu i przy odpowiednio wykonanych fundamentach (w tym przypadku może być wymagany projekt budowlany), domek może być posadowiony w naturalnym ukształtowaniu terenu z dużymi spadkami. Należy zapewnić spadki terenu, aby odprowadzić wodę spod domku oraz minimum 1 m od jego krawędzi. Jeżeli odprowadzenie wody poprzez spadki jest niemożliwe należy wykonać system drenażowy.

STOPY FUNDAMENTOWE:

Zalecane jest wykonanie stóp fundamentowych wg ogólnie przyjętych standardów i zgodnie ze sztuką. Stopy powinny być wykonane z betonu klasy C 16/20 i posadowione na gruncie nośnym poniżej poziomu przemarzania gruntu. Należy je odpowiednio zabezpieczyć przeciwwilgociowo i termicznie, aby przedłużyć ich żywotność. Wysokość fundamentu od poziomu gruntu, uzależniona jest od sposobu posadowienia i nachylenia terenu. Wykonując stopy z betonu mija się z celem wykonywanie ich na różnych poziomach, przy
tym systemie można idealnie określić ich górny poziom, co ułatwi posadowienie wymagające użycia podkładek o takiej samej grubości w przypadku transportu kołowego lub posadowienie bezpośrednio na fundamencie przy użyciu dźwigu.

Kilka ujęć z budowy, gdzie domek JB Homes stawialiśmy na stopach fundamentowych:

 

PŁYTA FUNDAMENTOWA

Sprawdzonym, lecz droższym rozwiązaniem jest wykonanie płyty fundamentowej. Chcąc posadowić domek bezpośrednio na płycie, płyta powinna zostać wykonana z odsadzkami o minimalnej
wysokości 13 cm umiejscowionymi w punktach podparcia lub z liniowymi niszami w miejscach osi
jezdnych o głębokości 13 cm i szerokości 20 cm.

Kilka ujęć z budowy, gdzie domek JB Homes stawialiśmy na płycie fundamentowej:

 

Stosowaliśmy obie metody. Co jeżeli jednak nie możemy wykonać płyty fundamentowej?

Czynności wykonujemy w obrębie punktów podparcia na powierzchni pozwalającej
na bezpieczną i wygodną pracę.
• Zedrzeć darninę;
• Usunąć humus;
• Jeżeli grunt jest zbyt sypki i luźny należy go zagęścić oraz uzupełnić;
• Grunty organiczne (np. torf) należy wymienić na piasek lub żwir i zagęścić;
• Ułożyć hydroizolację (folia, papa);
• Ułożyć płyty zbrojone wykonane z betonu klasy C 20 lub wyższej

Zastosowanie dużych płyt (min 50 x 50 cm), pozwoli przenieść obciążenia na większą powierzchnię,
co wpływa na stabilność podbudowy. Duży format płyty pozwala także na ułożenie większej ilości
warstw, co ułatwi wstępne poziomowanie.

INSTALACJE WODNA I KANALIZACYJNA

Domek wyposażony jest w instalację wody użytkowej, która została wykonana według obowiązujących przepisów i norm. Ze względu na użyte urządzenia, maksymalne ciśnienie w instalacji nie powinno przekraczać 6 barów. Minimalne ciśnienie, potrzebne do prawidłowego funkcjonowania przepływowego ogrzewacza wody to 0,9 bar. Optymalne ciśnienie w instalacji powinno wynosić około 3 barów. Podłączenie powinien wykonać wykwalifikowany hydraulik. Należy pamiętać, aby przyłącze wody użytkowej wykonać po wcześniejszym podłączeniu domku do sieci kanalizacyjnej, bądź szamba. Do tego celu służy rura PVC o średnicy 110 mm umieszczona pod domkiem. Jeżeli domek ma być użytkowany w okresie zimowym, należy odpowiednio zabezpieczyć przyłącze wodne i kanalizacyjne przed zamarzaniem. Po przyłączeniu instalacji kanalizacyjnej, należy dbać o jej drożność. Wskazane jest okresowe oczyszczanie syfonów przy umywalkach oraz zlewozmywakach. Instalacja wykonana jest z rur PVC, ze szczególną ostrożnością należy używać środków chemicznych wytwarzających wysoką temperaturę, aby nie spowodować uszkodzenia instalacji.

PODŁĄCZENIE PRĄDU

Domek wyposażony jest w instalację elektryczną 230/400 V 50Hz, która została wykonana według
obowiązujących norm i przepisów. Każdorazowo po zakończeniu produkcji instalacja jest sprawdzana i poddawana pomiarom. Instalacji elektryczna powinna być okresowo kontrolowana i badana przez wyspecjalizowanego elektryka.

WENTYLACJA

Domek zaprojektowany jest w technologii szkieletowej z przegrodami warstwowymi, wentylowanymi (oprócz podłogi). Ściany zewnętrzne i dach posiadają szczeliny wentylacyjne umożliwiające przepływ powietrza potrzebnego do prawidłowego ich funkcjonowania. Rodzajem wentylacji pomieszczeń domku jest wentylacja wywiewna (wyciągowa), składająca się z wentylatora oraz elementów nawiewnych. Domki posiadają również klimatyzację.

To by było na tyle, jeżeli chodzi o trudne tematy instalacji takich domków. Nie jest to takie trudne jeżeli można posiada się wsparcie fachowców! Materiały pomocnicze tutaj.

Nasi Klienci korzystają ze swoich domków cały rok i powiemy krótko – domki robią robotę. Dwa poniższe przyjechały na budowę już wykończone i umeblowane! A tak wyglądają po dwóch latach od realizacji:

 

Po więcej zdjęć z realizacji zapraszamy do naszego portfolio.

Zielona Przestrzeń